Изведени радови

Реконструкција и доградња здравствене станице у Глогоњуза грађане

Радови завршени и објекат званично предат Здравственом центру.