Архива – ЈП „Дирекција“ Панчево

Нискоградња – Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Високоградња – Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Пословни простор – Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Грађевинско земљиште – Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Огласи ЈП „Дирекција“ Панчево

ДОКУМЕНТА

– – –

  

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања Јавног предузећа „Дирекција за иградњу и уређење Панчева“ Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева. Ове послове су преузели  надлежни секретаријати Градске управе Града Панчева.

Информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити на адреси надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева – 26000 Панчево, Трг Краља Петра I број 2-4, teлефон: + 381 (0) 13  308830,  или на званичној  интернет презентацији  Града Панчева.