Радне биографије

Радне биографије директора, извршног директора и чланова Надзорног одобора

Директор:

Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх


Извршни директор:  

Милан Балчин, дипл.правник


Надзорни одбор:

Виолета Бењовски, председник, представник јединице локалне самоуправе

Саша Стојановић, инжењер електротехнике и рачунарства, представник јединице локалне самоуправе

Татјана Вуксан, дипл.инж.саобраћаја, представник из реда запослених


Основне информације да ступите у контакт са предузећем можете пронаћи на страни —> Контакт