Урбанизам

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре

Служба за за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре је кадровски оспособљена за израду планске документације највише комплексности: просторних планова општине, генералних планова, генералних планова регулације, урбанистичких пројеката и слично, који су основа развоја града и инвестиционог улагања, а доприносе артикулацији и задовољавању интереса и потреба грађана, привреде и институција у граду.

Сродна слика

Информације о плановима које ЈП „Урбанизам“ Панчево израђује за локалне самоуправе можете пронаћи на страни —> Израда планске документације за локалне самоуправе