Израда планске документације за локалне самоуправе

 

                          

                           

 

 

Информације о процедури припреме, израде и доношења планских докумената (просторних и урбанистичких планова),  које су дефинисане Законом о планирању и изградњи Републике Србије, можете пронаћи на страни —> Процедура израде планских докумената

Референц листа ЈП "Урбанизам" Панчево