Контакт

Jавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево

Карађорђева 4,
26000 Панчево, 
ПАК: 300201 (поштански адресни код)
(улаз у зграду из Немањине улице)                          
Lokacija na karti 44°52’17.4″N 20°38’41.8″E

телефонска централа: (+381 13) 2190 300           
директор: (+381 13) 2190 313

wеbsite:  www.urbanizam.pancevo.rs

Електронска пошта (e-mail):
ПИСАРНИЦА (пријем поднесака): pisarnica@urbanizam.pancevo.rs
Јавне набавке: javne.nabavke@urbanizam.pancevo.rs
e-mail: e-posta@urbanizam.pancevo.rs

Радно време:   7:00 (8:00) h – 15.00 (16:00) h
Пријем странака: 11:00 – 13:00 h
Процедура рада са странкама:
Обавештење за странке

ПИБ: 101051396
Матични број: 08484015
Претежна делатност: 7111 (Архитектонска делатност)
Рачун: 160-461690-69

Дечије одмаралиште Дивчибаре

Панчевачка 1
(Маринковића коса бб),
14204 Дивчибаре
ПАК: 253504 (поштански адресни код)
Lokacija na karti 44°06’11.4″N 19°59’31.3″E

телефон: (+381 14) 3150 135, 
телефакс:  (+381 14) 3577 164

 

Директор:
Славе Бојаџиевски, дипл. инж. арх.
 
 
Извршни директор:
Милан Балчин, дипл. правник
 

Надзорни одбор:

Виолета Бењовски, председник, представник јединице локалне самоуправе

Саша Стојановић, инжењер електротехнике и рачунарства, представник јединице локалне самоуправе

Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја, представник из реда запослених

 

 

Помоћник директора за послове урбанизма и управљање путевима:
 Татјана Вуксан, дипл. инж. саобраћаја

Помоћник директора за финансијске, опште послове, јавне набавке и организацију одмаралишта на Дивчибарама:
Драгана Стаменић, дипл. економиста

 

 

Радне биографије директора, извршног директора и чланова Надзорног одобора:
Радне биографије