Нискоградња – ЈП „Дирекција“ Панчево

Сектор Нискоградње се бавио ивестиционим радовима највишег ранга:
  • вођењем инвестиција у областима саобраћајне инфраструктуре,
  • вођењем инвестиција у областима водоводне инфраструктуре,
  • вођењем инвестиција у областима канализационе инфраструктуре,
  • гасификације и
  • јавног осветљења.

нискоградња панчево

Осим инвестицијама, овај сектор се бавио и редовним одржавањем јавног осветљења, као и одржавањем свих саобраћајница у граду и општинских путева, укључујући и зимско одржавање јавних путева.

Улагањем у развој фекалне и атмосферске канализације, сектор је помагао смањењу загађења вода и водотокова и тиме давао подршку развоју града и подизању санитарне хигијене и квалитета живота грађана, а гасификацијом је доприносио смањењу аеро-загађа, које је изражено током целе године, а посебно у току зимских месеци.

 

 

 

Нискоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Изведени радови

Нискоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Радови у току

Нискоградња ЈП „Дирекција“ Панчево – Планирани радови

 

——–

  

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања Јавног предузећа „Дирекција за иградњу и уређење Панчева“ Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева. Ове послове су преузели  надлежни секретаријати Градске управе Града Панчева.

Информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити на адреси надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева – 26000 Панчево, Трг Краља Петра I број 2-4, teлефон: + 381 (0) 13  308830,  или на званичној  интернет презентацији  Града Панчева.