Планирани Радови

Израда техничке документације и изградња пешачких стаза

Израда техничке документације и изградња пешачких стаза.

Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ – Црепаја са заштитом постојећег нафтовода

Израда техничке документације за заштиту постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја.Техничка контрола техничке документације за заштиту постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја. Извођење радова на заштити постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја. Технички преглед радова на заштити постојећег нафтовода на атарском путу Глогоњ – Црепаја.

Остали трошкови који прате реализацију инвестиција у области нискоградње

Технички преглед изведених радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница Старог градског језгра „Старо Панчево“ у Панчеву (друга фаза). технички преглед изведених радова на реконструкцији водоводне мреже у МЗ Глогоњ. Технички преглед изведених радова на реконструкцији улице 7.Јула у Панчеву.

Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром

Извођење радова на изградњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву.

Машинска школа „Панчево“ – израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове

Израда техничке документације за потребе реконструкције И изградње терена за мале спортове У Машинској школи „Панчево“.

Техничка школа „23.мај“ Панчево – израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове

Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње терена за мале спортове у Техничкој школи „23.мај“ Панчево.

Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у МЗ омољица са израдом техничке документације и опремање терена

Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у МЗ омољица и опремање терена.

ОШ “ Васа Живковић“ Панчево – уређење школског дворишта и израда техничке документације

Уређење школског дворишта ОШ “ Васа Живковић“ Панчево.

ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево – уређење школског дворишта

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево.

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици. Технички преглед изведених радова на изградњи аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици.

Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације

Израда техничке документације и извођење радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву. Техничка контрола техничке документације за постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву. Технички преглед радова на постављању заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву.

Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра. Техничка контрола техничке документације за изградњу пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра. Технички преглед радова на изградњи пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра.

Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву

Техничка контола техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву

Израда техничке документације на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву,у дужини од 1700 метара. Техничка контрола техничке документације за изградњу приступног пута за регионалну депонију у Панчеву.

Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара

Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара. Техничка контрола техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског булевара.