Дивчибаре

Панчевачко дечије одмаралиште Дивчибаре

Јавно предузеће “Урбанизам” Панчево, од свог оснивања управља панчевачким дечијим одмаралиштем на Дивчибарама и организује боравак деце предшколског и основношколског узраста, из Панчева и насељених места града Панчева.

Tоком наставног периода у Одмаралишту бораве деца основношколског узраста, од првог до четвртог разреда, на настави у природи и деца предшколског узраста на рекреативној настави.
За време зимског и пролећног распуста у Одмаралишту бораве ученици од петог до осмог разреда  на рекреативној настави, а за време летњег распуста спортске екипе у којима тренирају деца узраста до 15 година, са територије града Панчева.

Будући да је Панчево еколошки угрожен град, трошкови боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама регресирани су из буџетских средстава града Панчева, што је утврђено Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, док деца плаћају око 1/4 цене.  Истом одлуком омогућен је бесплатан боравак деци из Дома за децу “Споменак”, школе “Мара Мандић”, деци из одговарајућих социјално-хуманитарних организација са територије града Панчева и полазницима Регионалног центра за таленте “Михајло Пупин” Панчево.

У Одмаралишту, током године, борави између 3.500 – 4,000 деце и пратилаца, са територије града Панчева.

О Маљену, Дивчибарама и околини

Југоисточно од Ваљева, у централном делу планине Маљен, налазе се Дивчибаре, познато планинско-туристичко место. Дивчибаре — планинско поље од Црног врха, Паљбе и Голупца до Краљевог стола и Великог брда — лежи на надморској висини од 980 метара.

Као ретко која планина, Маљен је богат текућим водама и изворима. Најзначајније текућице Дивчибара су: Црна Каменица на којој је изграђен спортско-рекреативни центар са отвореним пливачким базеном величине 50 x 30 m (који је годинама ван функције) и Чалачки поток на коме је изграђено вештачко језеро за потребе напајања Дивчибара пијаћом водом.

Цела планина Маљен, а посебно Дивчибаре, позната је по различитим шумским и ливадским биљним заједницама. Од највећег значаја су четинарске шуме у којима доминирају шуме белог и црног бора, затим јела, смрча и клека. Од листопадног дрвећа, највише се појављују буква и бреза, које образују шуме било саме, било у заједници са четинарима. Најзначајнији представници ливадских биљних заједница са дивним цветовима су: јеремичак, црњуша, мразовац, јаглика, каћун, нарцис, планинска бабосвилка, златан шумски љиљан, линцура, свећица и друго цвеће које се преко целе године смењује. Од шумских плодова на Маљену су распрострањене шумске јагоде, боровница, дивља малина и купина.

Благодарећи развијености рељефа, Маљен има врло повољну климу што је нарочито изражено на Дивчибарама заштићеним висовима од ветрова.

Дивчибаре имају повољну средњу годишњу температуру са топлијом јесени од пролећа. Просечан број дана са падавинама износи годишње 126, а од свих месеци у години најсувљи је септембар, јер има само 5,4 дана са падавинама. Захваљујући положају, Дивчибаре имају просечно годишње 289 дана без ветра, што представља ретко повољну околност. Осунчаност Дивчибара је добра, јер годишњи просек покривености неба облацима износи 55%, што пружа врло повољне услове за климатски опоравак.

Балнео-климатолошки институт Републике Србије је установио још 1963. године да је клима Дивчибара погодна за лечење обољења плућа, хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, обољења са неуро-вегетативним поремећајима (нарочито базедове болести), анемије итд.

Захваљујући природним лепотама, климатском фактору, погодним теренима за зимске спортове, близини великих градских агломерација и повољним саобраћајним везама — на Дивчибарама постоје услови за развој боравишног, излетничког и викенд туризма, здравствено-рекреативног, спортско-рекреативног и ловног туризма, уз богату туристичку понуду у непосредној околини: град Ваљево и општине Пожега, Мионица и  Косјерић.

Детаљне информације о плану коришћења дечијег одмаралишта на Дивчибамара и распореду смена током школске године, можете пронаћи на страни —> Дивчибаре информације о сменама