Путеви

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима

У оквиру Службе за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима  обављају се послови издавања налога извођачу радова, као и вршење стручног надзора над:

  • местимичним поправљањем и обнављањем коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
  • чишћењем коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина,
  • насипањем и равнањем неасфалтираних улица каменим  агрегатом, струганим асфалтом,
  • зимским одржавањем путне мреже територије града Панчева,
  • радовима по налогу  инспекцијских служби, у области путева и непланираним хитним интервенцијама на саобраћајним површинама – радови по налозима и решењима инспекције, Министарства унутрашњих послова, Одељења за саобраћај града Панчева, као и других надлежних државних органа – чији се налози изводе у задатим роковима

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, путем изабраног извођача радова, организује обилазак путне мреже територије града Панчева и на основу стања на терену врши одржавање, постављање, замену, допуну и обнављање саобраћајне сигнализације. местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције (крпљење ударних рупа), чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине.