Документа

 

На овој страници можете пронаћи стара документа ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево и делимично документа ЈП „Урбанизам“ Панчево.

За сва документа Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчева посетите страницу —> Акта предузећа

Оснивачки акт Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево

Програм пословања и Финансијски план ЈП "Урбанизам" Панчево

Извештај о реализацији годишњег програма ЈП "Урбанизам" Панчево

Ценовници ЈП "Урбанизам" Панчево

Јавне набавке ЈП "Урбанизам" Панчево

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО

Оснивачки акт и статут ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево

Програм пословања и Финансијски план ЈП "Дирекција" Панчево

Извештај о реализацији годишњег програма ЈП "Дирекција" Панчево