Стручно – научни скупови и манифестације

АУПА – Архитектура и урбанизам Панчева

АУПА лого

Оснивач и генерални покровитељ:

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“,  Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање (чији је правни следбеник ЈП “ УРБАНИЗАМ“ Панчево)

АУПА – почеци

Манифестација АУПА – Архитектура и урбанизам Панчева – настала је 1994, у години када је град Панчево славио своју двестоту годишњицу од добијања статуса града – слободног војног комунитета у оквиру Аустријског царства. Настала је као пројекат, ad hoc, у жељи да се у тој првој стартној години, након највеће хиперинфлације забележене на овим просторима, када је потпуно престала градња и када се још тешко могао назрети опоравак, пружи ствараоцима могућност да се баве својом стуком – архитектуром и урбанизмом. То нису били пројекти које је очекивала реализација, то нису били ни пројекти рађени на унапред задату тему, то је једноставно био тренутни “пресек” архитектуре и урбанизма Панчева.

Пошло се од претпоставке да је неопходна стална позитивна “тензија” код људи који се баве струком у циљу заштите основних архитектонских и урбанистичких духовних вредности. Та “интелектуална гимнастика” како су је неки називали, показала се као добитна формула и на први “позивни конкурс” јавило се четрдесетак, махом већ афирмисаних стручњака из Панчева.  Та прва АУПА је показала тренутно стање у струци и граду и то из различитих углова. И прва АУПА је била мултидисциплинарна јер је и сам урбанизам наука која се базира на синтези теријског и практичног знања многих наука: архитектуре, урбане географије, урбане социологије, урбане економије, антропологије, историје, медицине (урбана хигијена), планирања саобраћаја, урбане екологије,  хиртикултуре, биологије, социјалне психологије и многих других.

АУПА – архитектонско – урбанистички конкурси, научни и стручни скупови

АУПА радионицаВећ од самих почетака, АУПА је организовала расправе и тематске вечери на којима су третиране многе актуелне теме Панчева, али и опште теоријске теме. На бројним научним и стручним скуповима расправљали су познати професори београдског и новосадског универзитета и афирмисани стручњаци који су се дуже време бавили урбанизмом. Теме као што су: “Ревитализација старог градског језгра”, “Дизајн у уређењу урбаних простора”, “Урбанистички и архитектонски аспекти становања”, “Река и град”, “Панчево и Београд”, “Куда даље”, “Обнова новог”, “Ми и други у слободно време” и “Млади у граду”, речито говоре о разноврсности и свеобухватности АУПЕ.

АУПА је урбанизам схватила, дакле, као мултидисциплинарну – јединствену делатност, која је рођена из конвергенције различитих дисциплина према граду, као предмету истраживања и занимања, а не као једноставну паралелну сарадњу различитих дисциплина. Урбанизам, такође није схваћен и једноставно третиран као скуп делатности које се баве физичким планирање насеља, пре свега градова, већ су се настојале препознати и шире сфере утицаја и зависности у граду. Због тога су и теме готово свих АУПА увек биле довољно широке и провокативне, али ипак увек везане за сам град из којег је поникла.

АУПА – едукативна компонента

АУПА радионицаУрбаниста се обично пореди са диригентом оркеста и то поређење је углавном тачно. Можда је још боље поређење са лекаром опште праксе, који мора да негује брзу и добру дијагностику. У урбанизму су неопходне добре дијагнозе и још брже терапије, при том не заборављајући ни превентиву, нарочито када је у питању специфичан мултикултурни, мултинационални, мултифунцијски град као што је Панчево.

Урбанисти су схватили да је синтеза оно што је главно у њиховом послу, она је суштина. Мултидисциплинарни тим се мора усмеравати, како у истраживању, тако и у решавању неког проблема. У оба случаја, значи и у истраживању и у решавању проблема нужна је синтеза, а ње нема без сталног усавршавања и праћења најновијих научних достигнућа код нас и у свету.  Из тих разлога АУПА свих ових година и организује научне и стручне скупове и семинаре, који имају основни циљ едукацију стручњака који обављају веома тежак и одговоран посао планирања и уређења Панчева, али и образовање свих Панчеваца и нарочито младих генерација – студената.

АУПА и студенти

АУПА је, сво ово време неговала две врсте конкуренције: конкуренцију професионалних архитеката и урбаниста и са друге стране конкуренцију студената свих оних факултета који школују кадрове који ће се бавити уређењем градова. Студетни су се први пут појавили тек на трећој АУПИ и од тада су стални пратиоци АУПЕ.

Имали смо срећу да сарађујемо са београдским и новосадским Универзитетом, а и госте са бањалучког унивезитета. Велику помоћ смо имали и од стране професора и асистената са Архитектонског, Шумарског и Филозофског факултета, Универзитета у Београду.  Професори и асистенти са Архитектонског и Шумарског факултета, Универзитета у Београду, су неколико година учествуовали у организацији студентских конкурса и радионица. Теме професионалних урбаниста и њихових будућих колега, се обично нису преклапале, али су по правилу увек биле везане за проблематику Панчева.

АУПА – радионички рад

Покушај да се до коначних решења дође заједничким радом, у атмосфери природе, далеко од градске буке, загађења и вреве, у сарадњи са другим ауторима, уз консултације са члановима жирија, али и гостима који су често били познати професори универзитета – значи оштра компетиција, али истовремено и кооперација свих актера – била формула свих досадашњих АУПИНИХ истраживачких лабораторија -радионица.

АУПА – издавачка делатност

Прва публикација посвећена искључиво манифестацији АУПА је издата под “кровом” угледног књжевног часописа – Свеске, који се издаје такође у Панчеву. Касније је ЈП „ДИРЕКЦИЈА за изградњу и уређење Панчева“,  (чији је правни следбеник садашње Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево), издала самостално неколико томова АУПИНИХ каталога, који су увек имали верну читалачку публику међу стручњацима, али и међу “обичним” грађанима заинтересованим за проблематику наше струке и града.

АУПА – реализација

Савет и организациони одбор манифестација АУПА, сваке године веома пажљиво разматра све предлоге тема за текућу годину. Један од главних критеријума за избор теме је свакако и могућност њене реализације. Све теме третиране на АУПИ су биле довољно апликативне, али реализација, на жалост не зависи само од значаја теме и организатора – ЈП „Дирекције за изградњу и уређење Панчева“ (чији је правни следбеник садашње Јавно предузеће “ УРБАНИЗАМ“ Панчево), већ и од многих других елемената, актера али и финансијских момената.

Једна од тема – Народна башта, била је доста популарна, како код обрађивача, тако и код самих грађана, који воле да посећују овај највећи градски парк Панчева. Поред ондашње ЈП „Дирекције“ Панчево, коорганизатор је био ЈКП „Зеленило“ Панчево, које газдује овим простором у име града, а и потенцијални је инвеститор. Планска документација – Регулациони план за Народну башту, чији је обрађивач ЈП „Дирекција“ Панчево, створила је правну могућност да Панчевци добију једно сасвим обновљено старо место са новим садржајима за рекреацију и забаву.

АУПИН »шпајз« – каталог готових квалитетних идеја, спремних на реализацију, јесте заиста велико богатство, које је ова манифестација понудила и нуди граду Панчеву из којег је поникла, овакве »залихе« би пожелела свака варош, али и потенцијални инвеститори, који су спремни да улажу, а нису сигурни где.

АУПА 2000. са темом »Јединство различитости« (Блок 056) је и »главни кривац« померања граница плана. У исказаној потреби за стамбеном изградњом мањих индивидуланих објеката са »невероватних«, П+2 до П+3, нашло се решење – Блок 056 између панчевачких улица Моше Пијаде, Војвођанског булевара и Светозара Милетића. Најинтересантније је, да су сви панчевачки архитекти који су то желели, добили могућност да дају свој печат на том простору. Овај простор је дуго био неискоришћен и чекао потенцијалне инвеститоре, а решења са тог конкурса спадају у најбоља на АУПИ.

АУПА у будућности?

Манифестација „Арихтектура и урбанизам Панчева“ иза себе има несумљиве резултате и традицију која учи, али и обавезује. Њена основна мисија од самог почетка је била: промовисање града Панчева, урбанистичке струке и фирме оснивача, али и континуирана едукација стручњака, који се баве уређењем града и обичних грађана заинтересованих за судбину града. Због својих заслуга на пољу подизања угледа струке и мотивације и афирмације младих нараштаја урбаниста, ова манифестација је била подржавана и од Војвођанског удружења урбаниста из Новог Сада.

Подсећамо да је АУПА настала 1994. године, после највеће економске кризе и инфлације која је икада задесила ову земљу, као покушај да се нешто учини када је то било немогуће. Искрено се надамо, да ће АУПА, која је од професије и стручних удружења препозната као изузетно вредна манифестација, добити подршку за даљи наставак рада, уз нужне иновације и организационо редефинисање.

АУПА – први организациони одбор:

(ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево (чији је правни следбеник садашње Јавно предузеће “ УРБАНИЗАМ“ Панчево) и Инжењеринг центар “Про урбиа” Панчево – ИЦПУ), Никола Рашајски, дипл.инж.арх. председник, Сава Михајловић, дипл.инж.арх.- (потпредседник) ИЦПУ, Зоран Радовановић, дипл.инж.арх, Часлав Литвиновић, дипл.инж.арх. – „Панројект“, Милан Јакшић, дипл.правник, – Историјски ахив Панчево, Стеван Ђурић, дипл.инж.арх. – ИЦПУ и Станислав Боровиншек, дипл.инж.арх. – ИЦПУ.

АУПА – чланови савета и организационих одбора:

Богдан Мрвош, књижевник, Бранислав Николић, дипл.инж.арх. Војислав Дошен, дипл.инж.арх. Мр Живојин Кара-Пешић, дипл.инж.арх, Мр Миодраг Ференчак, дипл.инж.арх, Проф. др Сретен Вујовић, дипл. социолог, Проф. др Гаврило Михаљевић, дипл.економиста, Тамара Тасић, дипл.инж.арх, Јон Лападат, дипл.инж.арх, Сава Болдорац, дипл.социолог, Проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх, Душка Мрвош, дипл.инж.арх, Милош Николић, дипл. драматург, Марија Радовановић, дипл. инж. арх. Владимир Вукајловић, дипл. социолог, Љиљана Царић, дипл.инж.арх, Весна Радовановић, дипл.инж.арх, Факета Каић, дипл.инж.арх, Александар Опачић, дипл.инж.арх. Ђура Шушњар, дипл.инж.хортикултуре, Златко Грковић, дипл.инж.арх. Мр Радивоје Динуловић, дипл.инж.арх. Милета Продановић, акад. сликар, Звонко Љешњак, дипл.инж.ел, Наташа Митрески, дипл.инж.арх, Александар Станојловић, дипл.инж.арх, Душанка Антонијев Стајић, дипл.инж.арх, Мр Зоран Ђукановић, дипл.инж.арх, Мр Јелена Живковић, дипл.инж.арх, Драган Живковић, дипл.инж.арх, Јован Станковић, дипл.инж.саобраћаја, Бранислав Маринковић, дипл.инж.арх, Оливера Драгаш, дипл.инж.арх, Душица Черницин, дипл.инж.арх.

 

Теме манифестација АУПА – Архитектура и урбанизам Панчева:

1. АУПА  – мај 1994.                 “Прва”
2. АУПА  – мај 1995.                 “Трг Слободе Панчево”
3. АУПА  – мај 1996.                 “Панчево ка Тамишу”
4. АУПА  – септембар 1997.   “Мој блок”
5. АУПА  – септембар 1998.   “Обнова новог”
6. АУПА  – децембар 1999.    “Куда даље”
7. АУПА  – октобар 2000.       “Јединство различитости”
8. АУПА  – новембар 2001.    “Регулациони план центра Панчева”
9. АУПА  – новембар 2002.   “Народна башта”
10. АУПА  – октобар 2003.     “Млади у граду”
11. АУПА  – новембар 2004.  „Pan – Univer City Pančevо“
12. АУПА  – децембар 2005.  „Развој и одрживост панчевачког универзитетског града“

АУПА лого