Стручно – научни скупови и манифестације

АУПА – Архитектура и урбанизам Панчева

АУПА лого

Оснивач и генерални покровитељ:

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“,  Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање (чији је правни следбеник ЈП “ УРБАНИЗАМ“ Панчево)

АУПА – почеци

Манифестација АУПА – Архитектура и урбанизам Панчева – настала је 1994, у години када је град Панчево славио своју двестоту годишњицу од добијања статуса града – слободног војног комунитета у оквиру Аустријског царства. Настала је као пројекат, ad hoc, у жељи да се у тој првој стартној години, након највеће хиперинфлације забележене на овим просторима, када је потпуно престала градња и када се још тешко могао назрети опоравак, пружи ствараоцима могућност да се баве својом стуком – архитектуром и урбанизмом. То нису били пројекти које је очекивала реализација, то нису били ни пројекти рађени на унапред задату тему, то је једноставно био тренутни “пресек” архитектуре и урбанизма Панчева.

Пошло се од претпоставке да је неопходна стална позитивна “тензија” код људи који се баве струком у циљу заштите основних архитектонских и урбанистичких духовних вредности. Та “интелектуална гимнастика” како су је неки називали, показала се као добитна формула и на први “позивни конкурс” јавило се четрдесетак, махом већ афирмисаних стручњака из Панчева.  Та прва АУПА је показала тренутно стање у струци и граду и то из различитих углова. И прва АУПА је била мултидисциплинарна јер је и сам урбанизам наука која се базира на синтези теријског и практичног знања многих наука: архитектуре, урбане географије, урбане социологије, урбане економије, антропологије, историје, медицине (урбана хигијена), планирања саобраћаја, урбане екологије,  хиртикултуре, биологије, социјалне психологије и многих других.

АУПА – архитектонско – урбанистички конкурси, научни и стручни скупови

АУПА радионицаВећ од самих почетака, АУПА је организовала расправе и тематске вечери на којима су третиране многе актуелне теме Панчева, али и опште теоријске теме. На бројним научним и стручним скуповима расправљали су познати професори београдског и новосадског универзитета и афирмисани стручњаци који су се дуже време бавили урбанизмом. Теме као што су: “Ревитализација старог градског језгра”, “Дизајн у уређењу урбаних простора”, “Урбанистички и архитектонски аспекти становања”, “Река и град”, “Панчево и Београд”, “Куда даље”, “Обнова новог”, “Ми и други у слободно време” и “Млади у граду”, речито говоре о разноврсности и свеобухватности АУПЕ.

АУПА је урбанизам схватила, дакле, као мултидисциплинарну – јединствену делатност, која је рођена из конвергенције различитих дисциплина према граду, као предмету истраживања и занимања, а не као једноставну паралелну сарадњу различитих дисциплина. Урбанизам, такође није схваћен и једноставно третиран као скуп делатности које се баве физичким планирање насеља, пре свега градова, већ су се настојале препознати и шире сфере утицаја и зависности у граду. Због тога су и теме готово свих АУПА увек биле довољно широке и провокативне, али ипак увек везане за сам град из којег је поникла.

АУПА – едукативна компонента

АУПА радионицаУрбаниста се обично пореди са диригентом оркеста и то поређење је углавном тачно. Можда је још боље поређење са лекаром опште праксе, који мора да негује брзу и добру дијагностику. У урбанизму су неопходне добре дијагнозе и још брже терапије, при том не заборављајући ни превентиву, нарочито када је у питању специфичан мултикултурни, мултинационални, мултифунцијски град као што је Панчево.

Урбанисти су схватили да је синтеза оно што је главно у њиховом послу, она је суштина. Мултидисциплинарни тим се мора усмеравати, како у истраживању, тако и у решавању неког проблема. У оба случаја, значи и у истраживању и у решавању проблема нужна је синтеза, а ње нема без сталног усавршавања и праћења најновијих научних достигнућа код нас и у свету.  Из тих разлога АУПА свих ових година и организује научне и стручне скупове и семинаре, који имају основни циљ едукацију стручњака који обављају веома тежак и одговоран посао планирања и уређења Панчева, али и образовање свих Панчеваца и нарочито младих генерација – студената.

АУПА и студенти

АУПА је, сво ово време неговала две врсте конкуренције: конкуренцију професионалних архитеката и урбаниста и са друге стране конкуренцију студената свих оних факултета који школују кадрове који ће се бавити уређењем градова. Студетни су се први пут појавили тек на трећој АУПИ и од тада су стални пратиоци АУПЕ.

Имали смо срећу да сарађујемо са београдским и новосадским Универзитетом, а и госте са бањалучког унивезитета. Велику помоћ смо имали и од стране професора и асистената са Архитектонског, Шумарског и Филозофског факултета, Универзитета у Београду.  Професори и асистенти са Архитектонског и Шумарског факултета, Универзитета у Београду, су неколико година учествуовали у организацији студентских конкурса и радионица. Теме професионалних урбаниста и њихових будућих колега, се обично нису преклапале, али су по правилу увек биле везане за проблематику Панчева.

АУПА – радионички рад

Покушај да се до коначних решења дође заједничким радом, у атмосфери природе, далеко од градске буке, загађења и вреве, у сарадњи са другим ауторима, уз консултације са члановима жирија, али и гостима који су често били познати професори универзитета – значи оштра компетиција, али истовремено и кооперација свих актера – била формула свих досадашњих АУПИНИХ истраживачких лабораторија -радионица.

АУПА – издавачка делатност

Прва публикација посвећена искључиво манифестацији АУПА је издата под “кровом” угледног књжевног часописа – Свеске, који се издаје такође у Панчеву. Касније је ЈП „ДИРЕКЦИЈА за изградњу и уређење Панчева“,  (чији је правни следбеник садашње Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево), издала самостално неколико томова АУПИНИХ каталога, који су увек имали верну читалачку публику међу стручњацима, али и међу “обичним” грађанима заинтересованим за проблематику наше струке и града.

АУПА – реализација

Савет и организациони одбор манифестација АУПА, сваке године веома пажљиво разматра све предлоге тема за текућу годину. Један од главних критеријума за избор теме је свакако и могућност њене реализације. Све теме третиране на АУПИ су биле довољно апликативне, али реализација, на жалост не зависи само од значаја теме и организатора – ЈП „Дирекције за изградњу и уређење Панчева“ (чији је правни следбеник садашње Јавно предузеће “ УРБАНИЗАМ“ Панчево), већ и од многих других елемената, актера али и финансијских момената.

Једна од тема – Народна башта, била је доста популарна, како код обрађивача, тако и код самих грађана, који воле да посећују овај највећи градски парк Панчева. Поред ондашње ЈП „Дирекције“ Панчево, коорганизатор је био ЈКП „Зеленило“ Панчево, које газдује овим простором у име града, а и потенцијални је инвеститор. Планска документација – Регулациони план за Народну башту, чији је обрађивач ЈП „Дирекција“ Панчево, створила је правну могућност да Панчевци добију једно сасвим обновљено старо место са новим садржајима за рекреацију и забаву.

АУПИН »шпајз« – каталог готових квалитетних идеја, спремних на реализацију, јесте заиста велико богатство, које је ова манифестација понудила и нуди граду Панчеву из којег је поникла, овакве »залихе« би пожелела свака варош, али и потенцијални инвеститори, који су спремни да улажу, а нису сигурни где.

АУПА 2000. са темом »Јединство различитости« (Блок 056) је и »главни кривац« померања граница плана. У исказаној потреби за стамбеном изградњом мањих индивидуланих објеката са »невероватних«, П+2 до П+3, нашло се решење – Блок 056 између панчевачких улица Моше Пијаде, Војвођанског булевара и Светозара Милетића. Најинтересантније је, да су сви панчевачки архитекти који су то желели, добили могућност да дају свој печат на том простору. Овај простор је дуго био неискоришћен и чекао потенцијалне инвеститоре, а решења са тог конкурса спадају у најбоља на АУПИ.

АУПА у будућности?

Манифестација „Арихтектура и урбанизам Панчева“ иза себе има несумљиве резултате и традицију која учи, али и обавезује. Њена основна мисија од самог почетка је била: промовисање града Панчева, урбанистичке струке и фирме оснивача, али и континуирана едукација стручњака, који се баве уређењем града и обичних грађана заинтересованих за судбину града. Због својих заслуга на пољу подизања угледа струке и мотивације и афирмације младих нараштаја урбаниста, ова манифестација је била подржавана и од Војвођанског удружења урбаниста из Новог Сада.

Подсећамо да је АУПА настала 1994. године, после највеће економске кризе и инфлације која је икада задесила ову земљу, као покушај да се нешто учини када је то било немогуће. Искрено се надамо, да ће АУПА, која је од професије и стручних удружења препозната као изузетно вредна манифестација, добити подршку за даљи наставак рада, уз нужне иновације и организационо редефинисање.

АУПА – први организациони одбор:

(ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево (чији је правни следбеник садашње Јавно предузеће “ УРБАНИЗАМ“ Панчево) и Инжењеринг центар “Про урбиа” Панчево – ИЦПУ), Никола Рашајски, дипл.инж.арх. председник, Сава Михајловић, дипл.инж.арх.- (потпредседник) ИЦПУ, Зоран Радовановић, дипл.инж.арх, Часлав Литвиновић, дипл.инж.арх. – „Панројект“, Милан Јакшић, дипл.правник, – Историјски ахив Панчево, Стеван Ђурић, дипл.инж.арх. – ИЦПУ и Станислав Боровиншек, дипл.инж.арх. – ИЦПУ.

АУПА – чланови савета и организационих одбора:

Богдан Мрвош, књижевник, Бранислав Николић, дипл.инж.арх. Војислав Дошен, дипл.инж.арх. Мр Живојин Кара-Пешић, дипл.инж.арх, Мр Миодраг Ференчак, дипл.инж.арх, Проф. др Сретен Вујовић, дипл. социолог, Проф. др Гаврило Михаљевић, дипл.економиста, Тамара Тасић, дипл.инж.арх, Јон Лападат, дипл.инж.арх, Сава Болдорац, дипл.социолог, Проф. др Миодраг Ралевић, дипл.инж.арх, Душка Мрвош, дипл.инж.арх, Милош Николић, дипл. драматург, Марија Радовановић, дипл. инж. арх. Владимир Вукајловић, дипл. социолог, Љиљана Царић, дипл.инж.арх, Весна Радовановић, дипл.инж.арх, Факета Каић, дипл.инж.арх, Александар Опачић, дипл.инж.арх. Ђура Шушњар, дипл.инж.хортикултуре, Златко Грковић, дипл.инж.арх. Мр Радивоје Динуловић, дипл.инж.арх. Милета Продановић, акад. сликар, Звонко Љешњак, дипл.инж.ел, Наташа Митрески, дипл.инж.арх, Александар Станојловић, дипл.инж.арх, Душанка Антонијев Стајић, дипл.инж.арх, Мр Зоран Ђукановић, дипл.инж.арх, Мр Јелена Живковић, дипл.инж.арх, Драган Живковић, дипл.инж.арх, Јован Станковић, дипл.инж.саобраћаја, Бранислав Маринковић, дипл.инж.арх, Оливера Драгаш, дипл.инж.арх, Душица Черницин, дипл.инж.арх.

 

Теме манифестација АУПА – Архитектура и урбанизам Панчева:

1. АУПА  – мај 1994.                 “Прва”
2. АУПА  – мај 1995.                 “Трг Слободе Панчево”
3. АУПА  – мај 1996.                 “Панчево ка Тамишу”
4. АУПА  – септембар 1997.   “Мој блок”
5. АУПА  – септембар 1998.   “Обнова новог”
6. АУПА  – децембар 1999.    “Куда даље”
7. АУПА  – октобар 2000.       “Јединство различитости”
8. АУПА  – новембар 2001.    “Регулациони план центра Панчева”
9. АУПА  – новембар 2002.   “Народна башта”
10. АУПА  – октобар 2003.     “Млади у граду”
11. АУПА  – новембар 2004.  „Pan – Univer City Pančevо“
12. АУПА  – децембар 2005.  „Развој и одрживост панчевачког универзитетског града“

АУПА лого

 

АУПА 2003. Млади у Панчеву – каталог изложбе

AUPA 2001. (Arhitektura i urbanizam Pančeva) – Zaključci i preporuke AUPA 2001.

АУПА 1999. Стручни скуп – „Куда даље“

АУПА 1998. Стручни скуп „Обнова новог“

 


AUPA – Arhitektura i urbanizam Pančeva

Osnivač i generalni pokrovitelj: JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“,  Sektor za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje (čiji je pravni sledbenik JP “ URBANIZAM“ Pančevo)

AUPA – počeci

Manifestacija AUPA – Arhitektura i urbanizam Pančeva – nastala je 1994, u godini kada je grad Pančevo slavio svoju dvestotu godišnjicu od dobijanja statusa grada – slobodnog vojnog komuniteta u okviru Austrijskog carstva. Nastala je kao projekat, ad hoc, u želji da se u toj prvoj startnoj godini, nakon najveće hiperinflacije zabeležene na ovim prostorima, kada je potpuno prestala gradnja i kada se još teško mogao nazreti oporavak, pruži stvaraocima mogućnost da se bave svojom stukom – arhitekturom i urbanizmom. To nisu bili projekti koje je očekivala realizacija, to nisu bili ni projekti rađeni na unapred zadatu temu, to je jednostavno bio trenutni “presek” arhitekture i urbanizma Pančeva.

Pošlo se od pretpostavke da je neophodna stalna pozitivna “tenzija” kod ljudi koji se bave strukom u cilju zaštite osnovnih arhitektonskih i urbanističkih duhovnih vrednosti. Ta “intelektualna gimnastika” kako su je neki nazivali, pokazala se kao dobitna formula i na prvi “pozivni konkurs” javilo se četrdesetak, mahom već afirmisanih stručnjaka iz Pančeva.  Ta prva AUPA je pokazala trenutno stanje u struci i gradu i to iz različitih uglova. I prva AUPA je bila multidisciplinarna jer je i sam urbanizam nauka koja se bazira na sintezi terijskog i praktičnog znanja mnogih nauka: arhitekture, urbane geografije, urbane sociologije, urbane ekonomije, antropologije, istorije, medicine (urbana higijena), planiranja saobraćaja, urbane ekologije,  hirtikulture, biologije, socijalne psihologije i mnogih drugih.

AUPA – arhitektonsko – urbanistički konkursi, naučni i stručni skupovi

Već od samih početaka, AUPA je organizovala rasprave i tematske večeri na kojima su tretirane mnoge aktuelne teme Pančeva, ali i opšte teorijske teme. Na brojnim naučnim i stručnim skupovima raspravljali su poznati profesori beogradskog i novosadskog univerziteta i afirmisani stručnjaci koji su se duže vreme bavili urbanizmom. Teme kao što su: “Revitalizacija starog gradskog jezgra”, “Dizajn u uređenju urbanih prostora”, “Urbanistički i arhitektonski aspekti stanovanja”, “Reka i grad”, “Pančevo i Beograd”, “Kuda dalje”, “Obnova novog”, “Mi i drugi u slobodno vreme” i “Mladi u gradu”, rečito govore o raznovrsnosti i sveobuhvatnosti AUPE.

AUPA je urbanizam shvatila, dakle, kao multidisciplinarnu – jedinstvenu delatnost, koja je rođena iz konvergencije različitih disciplina prema gradu, kao predmetu istraživanja i zanimanja, a ne kao jednostavnu paralelnu saradnju različitih disciplina. Urbanizam, takođe nije shvaćen i jednostavno tretiran kao skup delatnosti koje se bave fizičkim planiranje naselja, pre svega gradova, već su se nastojale prepoznati i šire sfere uticaja i zavisnosti u gradu. Zbog toga su i teme gotovo svih AUPA uvek bile dovoljno široke i provokativne, ali ipak uvek vezane za sam grad iz kojeg je ponikla.

AUPA – edukativna komponenta

Urbanista se obično poredi sa dirigentom orkesta i to poređenje je uglavnom tačno. Možda je još bolje poređenje sa lekarom opšte prakse, koji mora da neguje brzu i dobru dijagnostiku. U urbanizmu su neophodne dobre dijagnoze i još brže terapije, pri tom ne zaboravljajući ni preventivu, naročito kada je u pitanju specifičan multikulturni, multinacionalni, multifuncijski grad kao što je Pančevo.

Urbanisti su shvatili da je sinteza ono što je glavno u njihovom poslu, ona je suština. Multidisciplinarni tim se mora usmeravati, kako u istraživanju, tako i u rešavanju nekog problema. U oba slučaja, znači i u istraživanju i u rešavanju problema nužna je sinteza, a nje nema bez stalnog usavršavanja i praćenja najnovijih naučnih dostignuća kod nas i u svetu.  Iz tih razloga AUPA svih ovih godina i organizuje naučne i stručne skupove i seminare, koji imaju osnovni cilj edukaciju stručnjaka koji obavljaju veoma težak i odgovoran posao planiranja i uređenja Pančeva, ali i obrazovanje svih Pančevaca i naročito mladih generacija – studenata.

AUPA i studenti

AUPA je, svo ovo vreme negovala dve vrste konkurencije: konkurenciju profesionalnih arhitekata i urbanista i sa druge strane konkurenciju studenata svih onih fakulteta koji školuju kadrove koji će se baviti uređenjem gradova. Studetni su se prvi put pojavili tek na trećoj AUPI i od tada su stalni pratioci AUPE.

Imali smo sreću da sarađujemo sa beogradskim i novosadskim Univerzitetom, a i goste sa banjalučkog univeziteta. Veliku pomoć smo imali i od strane profesora i asistenata sa Arhitektonskog, Šumarskog i Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.  Profesori i asistenti sa Arhitektonskog i Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, su nekoliko godina učestvuovali u organizaciji studentskih konkursa i radionica. Teme profesionalnih urbanista i njihovih budućih kolega, se obično nisu preklapale, ali su po pravilu uvek bile vezane za problematiku Pančeva.

AUPA – radionički rad

Pokušaj da se do konačnih rešenja dođe zajedničkim radom, u atmosferi prirode, daleko od gradske buke, zagađenja i vreve, u saradnji sa drugim autorima, uz konsultacije sa članovima žirija, ali i gostima koji su često bili poznati profesori univerziteta – znači oštra kompeticija, ali istovremeno i kooperacija svih aktera – bila formula svih dosadašnjih AUPINIH istraživačkih laboratorija -radionica.

AUPA – izdavačka delatnost

Prva publikacija posvećena isključivo manifestaciji AUPA je izdata pod “krovom” uglednog knjževnog časopisa – Sveske, koji se izdaje takođe u Pančevu. Kasnije je JP „DIREKCIJA za izgradnju i uređenje Pančeva“,  (čiji je pravni sledbenik sadašnje Javno preduzeće „URBANIZAM“ Pančevo), izdala samostalno nekoliko tomova AUPINIH kataloga, koji su uvek imali vernu čitalačku publiku među stručnjacima, ali i među “običnim” građanima zainteresovanim za problematiku naše struke i grada.

AUPA – realizacija

Savet i organizacioni odbor manifestacija AUPA, svake godine veoma pažljivo razmatra sve predloge tema za tekuću godinu. Jedan od glavnih kriterijuma za izbor teme je svakako i mogućnost njene realizacije. Sve teme tretirane na AUPI su bile dovoljno aplikativne, ali realizacija, na žalost ne zavisi samo od značaja teme i organizatora – JP „Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva“ (čiji je pravni sledbenik sadašnje Javno preduzeće “ URBANIZAM“ Pančevo), već i od mnogih drugih elemenata, aktera ali i finansijskih momenata.

Jedna od tema – Narodna bašta, bila je dosta popularna, kako kod obrađivača, tako i kod samih građana, koji vole da posećuju ovaj najveći gradski park Pančeva. Pored ondašnje JP „Direkcije“ Pančevo, koorganizator je bio JKP „Zelenilo“ Pančevo, koje gazduje ovim prostorom u ime grada, a i potencijalni je investitor. Planska dokumentacija – Regulacioni plan za Narodnu baštu, čiji je obrađivač JP „Direkcija“ Pančevo, stvorila je pravnu mogućnost da Pančevci dobiju jedno sasvim obnovljeno staro mesto sa novim sadržajima za rekreaciju i zabavu.

AUPIN »špajz« – katalog gotovih kvalitetnih ideja, spremnih na realizaciju, jeste zaista veliko bogatstvo, koje je ova manifestacija ponudila i nudi gradu Pančevu iz kojeg je ponikla, ovakve »zalihe« bi poželela svaka varoš, ali i potencijalni investitori, koji su spremni da ulažu, a nisu sigurni gde.

AUPA 2000. sa temom »Jedinstvo različitosti« (Blok 056) je i »glavni krivac« pomeranja granica plana. U iskazanoj potrebi za stambenom izgradnjom manjih individulanih objekata sa »neverovatnih«, P+2 do P+3, našlo se rešenje – Blok 056 između pančevačkih ulica Moše Pijade, Vojvođanskog bulevara i Svetozara Miletića. Najinteresantnije je, da su svi pančevački arhitekti koji su to želeli, dobili mogućnost da daju svoj pečat na tom prostoru. Ovaj prostor je dugo bio neiskorišćen i čekao potencijalne investitore, a rešenja sa tog konkursa spadaju u najbolja na AUPI.

AUPA u budućnosti?

Manifestacija „Arihtektura i urbanizam Pančeva“ iza sebe ima nesumljive rezultate i tradiciju koja uči, ali i obavezuje. Njena osnovna misija od samog početka je bila: promovisanje grada Pančeva, urbanističke struke i firme osnivača, ali i kontinuirana edukacija stručnjaka, koji se bave uređenjem grada i običnih građana zainteresovanih za sudbinu grada. Zbog svojih zasluga na polju podizanja ugleda struke i motivacije i afirmacije mladih naraštaja urbanista, ova manifestacija je bila podržavana i od Vojvođanskog udruženja urbanista iz Novog Sada.

Podsećamo da je AUPA nastala 1994. godine, posle najveće ekonomske krize i inflacije koja je ikada zadesila ovu zemlju, kao pokušaj da se nešto učini kada je to bilo nemoguće. Iskreno se nadamo, da će AUPA, koja je od profesije i stručnih udruženja prepoznata kao izuzetno vredna manifestacija, dobiti podršku za dalji nastavak rada, uz nužne inovacije i organizaciono redefinisanje.

AUPA – prvi organizacioni odbor:

(JP “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo (čiji je pravni sledbenik sadašnje Javno preduzeće “ URBANIZAM“ Pančevo) i Inženjering centar “Pro urbia” Pančevo – ICPU), Nikola Rašajski, dipl.inž.arh. predsednik, Sava Mihajlović, dipl.inž.arh.- (potpredsednik) ICPU, Zoran Radovanović, dipl.inž.arh, Časlav Litvinović, dipl.inž.arh. – „Panrojekt“, Milan Jakšić, dipl.pravnik, – Istorijski ahiv Pančevo, Stevan Đurić, dipl.inž.arh. – ICPU i Stanislav Borovinšek, dipl.inž.arh. – ICPU.

AUPA – članovi saveta i organizacionih odbora:

Bogdan Mrvoš, književnik, Branislav Nikolić, dipl.inž.arh. Vojislav Došen, dipl.inž.arh. Mr Živojin Kara-Pešić, dipl.inž.arh, Mr Miodrag Ferenčak, dipl.inž.arh, Prof. dr Sreten Vujović, dipl. sociolog, Prof. dr Gavrilo Mihaljević, dipl.ekonomista, Tamara Tasić, dipl.inž.arh, Jon Lapadat, dipl.inž.arh, Sava Boldorac, dipl.sociolog, Prof. dr Miodrag Ralević, dipl.inž.arh, Duška Mrvoš, dipl.inž.arh, Miloš Nikolić, dipl. dramaturg, Marija Radovanović, dipl. inž. arh. Vladimir Vukajlović, dipl. sociolog, Ljiljana Carić, dipl.inž.arh, Vesna Radovanović, dipl.inž.arh, Faketa Kaić, dipl.inž.arh, Aleksandar Opačić, dipl.inž.arh. Đura Šušnjar, dipl.inž.hortikulture, Zlatko Grković, dipl.inž.arh. Mr Radivoje Dinulović, dipl.inž.arh. Mileta Prodanović, akad. slikar, Zvonko Lješnjak, dipl.inž.el, Nataša Mitreski, dipl.inž.arh, Aleksandar Stanojlović, dipl.inž.arh, Dušanka Antonijev Stajić, dipl.inž.arh, Mr Zoran Đukanović, dipl.inž.arh, Mr Jelena Živković, dipl.inž.arh, Dragan Živković, dipl.inž.arh, Jovan Stanković, dipl.inž.saobraćaja, Branislav Marinković, dipl.inž.arh, Olivera Dragaš, dipl.inž.arh, Dušica Černicin, dipl.inž.arh.

 

Teme manifestacija AUPA – Arhitektura i urbanizam Pančeva:

 1. AUPA  – maj 1994.                       “Prva”
  2. AUPA  – maj 1995.                   “Trg Slobode Pančevo”
  3. AUPA  – maj 1996.                   “Pančevo ka Tamišu”
  4. AUPA  – septembar 1997.       “Moj blok”
  5. AUPA  – septembar 1998.       “Obnova novog”
  6. AUPA  – decembar 1999.         “Kuda dalje”
  7. AUPA  – oktobar 2000.            “Jedinstvo različitosti”
  8. AUPA  – novembar 2001.        “Regulacioni plan centra Pančeva”
  9. AUPA  – novembar 2002.        “Narodna bašta”
  10. AUPA  – oktobar 2003.          “Mladi u gradu”
  11. AUPA  – novembar 2004.      „Pan – Univer City Pančevo“
  12. AUPA  – decembar 2005.      „Razvoj i održivost pančevačkog univerzitetskog grada“

АУПА лого