ПОСЛОВНИ ПРОСТОР • 3акуљено
 • Адреса
 • Зона
 • Површина
 • Делатност
 • Закупљено
 • Жарка Зрењанина 3, Панчево
 • Прва
 • 33,67 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Жарка Зрењанина 1, Панчево
 • Прва
 • 33,67 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 2, Панчево
 • Прва
 • 32,00 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Жарка Зрењанина 14, Панчево
 • Прва
 • 32,20 m2
 • Услужна
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 15, Панчево
 • Прва
 • 32,93 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 21, Панчево
 • Прва
 • 32,03 m2
 • Магацин
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 2, Панчево
 • Прва
 • 31,84 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 21, Панчево
 • Прва
 • 31,00 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 2, Панчево
 • Прва
 • 31,69 m2
 • -
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Живојина Мишића 8, Панчево
 • Прва
 • 30,13 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Војводе Радомира Путника 3а, Панчево
 • Прва
 • 30,70 m2
 • Занатска
 • Да
 • Детаљније
 • Савска 14, Панчево
 • Прва
 • 29,91 m2
 • Канцеларијска
 • Да
 • Детаљније
 • Жарка Зрењанина 13, Панчево
 • Прва
 • 29,85 m2
 • Трговинска
 • Да
 • Детаљније
 • Др. Жарка Фогараша 8, Панчево
 • Прва
 • 29,70 m2
 • Занатска
 • Да
 • Детаљније
 • Др. Касапиновића 1, Панчево
 • Прва
 • 28,64 m2
 • Канцеларијска
 • Да
 • Детаљније