Често постављана питања

Ову страну смо наменили Вашој претрази по често постављаним питањима уз које смо Вам пружили и адекватне одговоре.

Ако се питање које имате за нас не налази међу понуђеним, слободно нас контактирајте на наведене адресе електронске поште, које можете видети на контакт страни.

 • Питање:

  Да ли јавно предузеће "Урбанизам" Панчево обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, да ли управља пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева?

 • Одговор:

  Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, од 1. септембра 2017. године, након трансформисања из Јавног предузећа "Дирекција за иградњу и уређење Панчева" Панчево, више не обавља послове из области инвестиција високоградње и нискоградње на територији Града Панчева, нити се више бави управљањем пословним простором, градским грађевинским земљиштем, зиданим и монтажним гаражама и јавним осветљењем Града Панчева.

  Све информације везане за горе наведене делатности, заинтересовани могу добити путем надлежних секретаријата Градске управе Града Панчева - 26000 Панчево, Трг Краља Петгра I бр. 2-4, teлефон: (013) 30 88 30, званична интернет презентација: www.pancevo.rs

 • Питање:

  Када могу да поставим рекламну таблу на јавну површину?

 • Одговор:

  По потписивању уговора и уручивању саобраћајно - техничких услова за постављање рекламне табле.

 • Питање:

  Колико дуго важи уговор?

 • Одговор:

  Уговор се склапа на период од 5 година.

 • Питање:

  Како се наплаћује накнада за постављање рекламне табле на јавној површини?

 • Одговор:

  Рекламне табле и билборди се наплаћују по квадратном метру рекламиране површине, цена се плаћа месечно (у 12 месечних рата), на основу издатог Решења.

 • Питање:

  Колико фрижидера за сладолед и расхладних витрина за пиће могу да поставим испред моје радње (СТР, киоск и слично)?

 • Одговор:

  По један комад од свих врста расхладних уређаја, али тако да укупна површина захвата јавне површине не буде већа од 2м2. Такође, мора бити преосторних и саобраћајних могућности, за постављање истих.

 • Питање:

  На колики временски перуод могу закупити јавну површину за депоновање грађевинског материјала?

 • Одговор:

  Најдужи период закупа јавне површине за депоновање грађевиског материјала не може бити дужи од 1 (једног) месеца.

 • Питање:

  Да ли могу закупити тезгу за продају честитки, цвећа и слично за период дужи од месец дана?

 • Одговор:

  Тезге за такву врсту продаје, се издају у закуп најдуже на 1 (један) месец, пре државних и верских празника, а локације су одређене Планом.

 • Питање:

  Колико дана је потребно да се обради предмет?

 • Одговор:

  Уобичајено је да се предмети обраде у року од 8 дана од достављања уредног захтева.

 • Питање:

  Да ли уплату по предмету, могу да извршим готовински у вашем објекту ?

 • Одговор:

  Наше предузеће нема готовинску благајну или шалтер за уплате, тако да Вас молимо да све обавезе уплаћујете путем рачуна који сте добили уз предмет.

 • Питање:

  Да ли извођење радова на прикључку водовода или канализације могу да изводим у зимском периоду?

 • Одговор:

  Забрањено је раскопавање јавног пута и осталих површина које су у јавној употреби, а чији је корисник град Панчево, у периоду од 15. новембра до 15. марта. (Службени лист Града Панчева бр. 9/2010 Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима члан 8).

 • Питање:

  Како се наплаћује накнада за постављање рекламне табле на јавној површини?

 • Одговор:

  Рекламне табле и билборди се наплаћују по квадратном метру рекламиране површине. Закупнина се плаћа месечно (у 12 месечних рата), на основу издатог Решења.

 • Питање:

  Када могу да поставим рекламну таблу на јавну површину?

 • Одговор:

  Рекламну таблу је дозвољено поставити тек по потписивању уговора и уручивању саобраћајно техничких услова за постављање рекламне табле.

 • Питање:

  Колико дуго важи уговор?

 • Одговор:

  Уговор се склапа на период 5 (пет) година.