Измене Плана за Северну индустријску зону у Панчеву на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву на раном јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај града Панчева излаже на рани јавни увид „Измене и допуне Плана детаљне регулације северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву“ (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 20. октобра 2023. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова.

Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево

Oдговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.