Измене плана за Банатско Ново Село на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село на раном јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева, излаже на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Банатско Ново Село (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 9. фебруара 2024. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353 304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево

Oдговорни урбаниста: Ива Стојанов, дипл.пр.планер, мас.инж.урб