План за северну индустријску зону у Панчеву, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам,грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, градске управе Града Панчева. излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, израђен од стране ЈП „Урбанизам“Панчево (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана трајаће 30 дана и то почев од 5. априла 2024.године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10:00 до 11:00 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 16. априла 2024. године у 12:30 часова, у Малој сали првом спрату зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 14. маја 2024. године, са почетком у 13 часова, у малој сали на првом спрату зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.