Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево

Предвиђена је израда пројекта и извођење радова на замени семафорског уређеја и комплетне семафорске опреме ради повећања проточности возила и увећања безбедности саобраћаја. Предвиђено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енегрије у процесу експлоатације