Изградња бициклистичке стазе у улици Oслобођења

Изградња бициклистичке стазе у улици Oслобођења

– Предвиђена је изградња бициклистичке стазе са десне стране улице, од улице Милоша Требињца до улице Стевана Шупљикца у укупној дужини од 1400m. Стаза је асфалтна ширине 1,6m. Планирано време завршетка радова је половина новембра 2011.