Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву

Изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву

– Радови обухватају израду сервисне саобраћајнице, паркинг места испред самог гробља са око 95 места, за управно паркирање, димензија 2,5х5m и изградњу саобраћајног прикључка.