Изградња паркинг простора у Старчеву

Изградња паркинг простора у Старчеву

– Паркинг простор за путничка возила испред објекта ФК „Борац“ у Старчеву у улици Панчевачки пут (општински пут бр.1) дат је за управно паркирање возила. Паркинг места су стандарних димензија 2,5 x 5,0m. Изграђено је 25 паркинг места за путничка возила. Укупне квадратуре 900m2. Приступ планираном паркинг простору се остварује преко саобраћајних прикључака ширине 5,0m и манипулативне сервисне саобраћајнице ширине 5,5 m. Паркинг простор је од коловоза у улици Панчевачки пут раздвојен зеленом површином ширине 1,0m.