Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља)

Изградња паркинг простора у улици Лава Толстоја (код Католичког гробља)

– Изграђена су 22 паркинг места. Паркинзи су асфалтни и предвиђени су за управно паркирање.