Изградња паркинг простора у Улици Мученичка – Кеј Радоја Дакића

Изградња паркинг простора у улици Мученичка – Кеј Радоја Дакића у Панчеву

– Предвиђена је изградња 82 паркинг места, као и изградња пешачке стазе од улице Мученичке до кеја на Тамишу (420m2). Ове године ће, због лоших временских услова, бити урађен један од три предвиђена паркинг простора. Наставак радова ће уследити на пролеће.