Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара

Пројекат садржи реконструкцију постојећих тротоара, пешачких стаза, изградњу паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и кишне канализације (сливника). Пројектом је предвиђена саобраћајница ширине 7,0м у дужини 1380м.