Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе од Старчева до Омољице

Пројекат садржи изградњу бициклистичке стазе ширине 2,0м од центра насеља Старчево до центра МЗ Омољица у дужини од 6200 м.