МЗ Долово – Појачано одржавање улице Победе

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са калдрмисаним коловозним застором у дужини од 1070м