МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Војвођанска

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 300м.