МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице 29.Новембра

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором дужини од 300м ширине 4,0м.