МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице 7.Јула

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.