МЗ Иваново – Појачано одржавање улице И.Л.Рибара

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 168м ширине 4,0м.