МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м.