МЗ Старчево – Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза

Предвиђена је израда пројекта реконстукције парка у центру МЗ Старчево, уређење пашачих стаза и јавне расвете са израдом урбаног мобилијара.