МЗ Старчево – Појачано одржавање Вршачке улице

Пројектом је предвиђено проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини 135м.