МОСТ НА ТАМИШУ

РАДОВИ НА МОСТУ НА ТАМИШУ

Радови на мосту на Тамишу (објекат је саставни део општинског пута ОП-7), се изводе као „Периодично одржавање моста на Тамишу у Панчеву“, по Закону о јавним путевима, према Уговору са АД „Војводинапут-Панчево“ и ГП „Мостоградња“ АД Београд, према заједничкој понуди. Пројектно техничку документацију је урадио Институт ИМС АД Београд 2011. године, као и „Измену и допуну пројекта периодичног одржавања моста на Тамишу са приступним саобраћајницама“ 2013. године, због потребе поновног прегледа моста и дораде пројекта, с обзиром да је прошло три године од израде пројеката и даљег пропадања моста у том периоду. Мост је био у таквом стању да је постојао и предлог да се затвори за саобраћај. На мосту је, због стања моста, већ годинама забрањен саобраћај за тешка возила и обавља се само саобраћај путничких возила и јавног превоза. Мост се састоји, гледано из правца Београда, од четири бетонска дела (распона) конструкције, два челична дела, лучног челичног дела моста изнад самог Тамиша, бетонског дела до насипа, дела на насипу и још једног бетонског дела моста, укупне дужине око 600 метара.

Опис радова:

Што се носеће конструкције тиче, све површине бетонских делова конструкција су пескарене, санирана су оштећења репаратурним масама и нанешен је завршни водоотпорни премаз. На челичним конструкцијама је сваки део конструкције проверен, мерен, по потреби ојачан или замењен, затим је нанешен антикорозивни заштитни премаз у више слојева, а све ово је урађено и на комплетној огради на мосту. Укупно је предвиђена замена или уградња око 19 тона челика на челичним деловима конструкције. Већи део тих радова је завршен. На мосту је урађена комплетна замена четири, од укупно једанаест дилатација, а осталих седам је поправљено и ојачано и на свим се уграђују нови теписи. Извршена је комплетна замена постојећих, пропалих 34 сливника, и уградња осам нових, како би се вода одвела од дилатација. По завршеним радовима на дилатацијама и сливницима, ради се хидроизолациони премаз комплетне површине коловоза, бочних делова и пешачких стаза и потом уградња полимер асфалт бетона на коловозу. Извршена је санација насипа ка Београду и ка Панчеву, уређене су кегле од камена, санирано је јавно осветљење на мосту, санирани су носачи цеви Ф500 градског водовода и носачи каблова, који напајају бунаре градског изворишта и постројења за прераду питке воде, уређене су пешачке стазе и одводни канали поред насипа. Све ово се ради у условима високог нивоа Тамиша и сталних падавина ове године, што је онемогућило радове на стубовима моста.