Наставак радова на реконструкцији и доградњи улице Лава Толстоја и Милке Марковић

Предвиђенo је извођење радова на изради 13 паркинг места у улици Милке Марковић на делу од улице Михајла Обреновића до Стевана Шупљикца са израдом пројекта уређења саобраћајнице у оквиру постојећих габарита. По усвајању програма пословања биће спроведена јавна набавака за избор пројектанта на изградњи паркинга.