Плато испред Робне куће у ул.В. Р.Путника 8

уређење