Реконструкција пешачко – бициклистичке стазе у улици Милоша Требињца

Реконструкција пешачко – бициклистичке стазе у улици Милоша Требињца

– На потезу од улице Првомајске до улице Пастерове у току је реконструкција пешачко -бициклистичке стазе, са леве стране улице, укупне дужине 700m.