Реконструкција старог језгра Панчева

Реконструкција старог језгра Панчева

– Пројекат Старо Панчево је пројекат изградње и реконструкције, коју ће следити и ревитализација дела старог градског језгра омеђеног улицама Петра Драпшина, Браће Јовановића, Мученичке и Николе Тесле. Међу њима су Црква светог “Карла Боромејског” са обелиском из 1757. године, Гимназија “Урош Предић” из 1863. године и зграда “Народне банке” (данас Банке Интеза) у Штросмајевој 2, сазидана 1911. године.
– Предстојећи посао подразумева комплетну замену инфраструктуре, инсталација, водоводне и канализационе мреже и кишне канализације. Затим следи партерно уређење и јавна и декоративна расвета. Један део ће остати са интегрисаним саобраћајем, а други ће бити пешачка зона. Планирана је изградња и реконструкција саобраћајница и саобраћајне сигнализације.
– Циљ архитектуре у изградњи и реконструкцији Старог Панчева је да преобрази, преиспита и повеже простор.
– Водило се рачуна да реконструкција партера да реакцију на временске слојеве али и да ослика садашњи друштвени контекст, да буде урађена у духу времена али без примене префабрикованих материјала. Старе гранитне коцке различитих димензија, поново употребљене употпуниће се новим обрађеним гранитним плочама и коцкама које ће временом, у свакодневном коришћењу дати патину свакодневнице. Примењени метал ће дочарати нека друга времена својом мат антрацит обрадом, док ће облици и функција мобилијара, јавне и декоративне расвете пратити савремене токове.
– Циљ свих активности је оживљавање јавних простора након реконструкције – пројекат у урбаном контексту, који носи визију будућег живота у граду, а уједно и едукује и васпитава. Одговор на најугроженији део живота града – јавни простор.