Реконструкција улице Змај Јовине у Панчеву

Реконструкција улице Змај Јовине у Панчеву

– Реконструкција улице Змај Јовине обухвата реконструкцију постојећег водовода дн 110 у дужини од 850м са комплетном заменом кућних прикључака. Пројектована је израда атмосферске канализације у дужини од 732м. Фекална канализација се делимично реконструише заједно са прикључцима у дужини од 420м. Предвиђена је саобраћајница дужине 820м, ширине 5м. Поред коловоза планирана је израда паркинга за управно и подужно паркирање. Реконструкцијом улице обухваћени су прилази кућама урађеним од бетона обостраном израдом тротоара од бехатон плоча ширине тротоара 1,5 – 2m.