Реконструкција улице Михајла Пупина

Реконструкција улице Михајла Пупина

– Уређена је реконструкција улице у дужини од 550m. Коловоз је ширине 5 m. Постављени су сливници за кишну канализацију.