Реконструкција улице – просек улице Стевана Сремца

Реконструкција улице – просек улице Стевана Сремца

– Изведени радови на ископу постојећег земљаног материјала, насипања саобраћајнице и асфалтирања. Дужина улице је 220m, ширина саобраћајнице је 5,5m. Изграђени су земљани канали као и израда пропуста.