Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара)

Реконструкција улице Светозара Милетића (од улице Светог Саве до Војвођанског Булевара)

– реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 850м са комплетном заменом кућних прикључака. Пројектована је израда атмосферске канализације у дужини од 950м. Предвиђена је израда саобраћајнице дужине 720м, ширине 6м. Поред коловоза су планирани паркинзи за управно паркирање.