Улица Жарка Зрењанина

Реконструкција улице(од Жарка Зрењанина бр.4 до улице Георги Димитрове)

– На потезу од Жарка Зрењанина бр.4 до улице Георги Димитрове урађена је замена хабајућег слоја асфалта у дужини од 440м, укупне квадратуре 4000м2. Изведено је и обележавање хоризонталне сигнализације.