Улица Карађорђева

Реконструкција ул. Карађорђеве од ул. Моше Пијаде до ул. Браће Јовановића обухвата

Изведени су радови на:

– реконструкција постојећег водовода дн 110 у дужини од 450m са комплетном заменом кућних прикључака,

– изградња атмосферске канализације у дужини од 170m,

– Фекална канализација – реконструкција заједно са прикључцима у дужини од 420m.

– Изграђена је саобраћајница дужине 420m, ширине 6m. Поред коловоза је израђен паркинг за управно и подужно паркирање.