Улица Скадарска

Главни пројекат ојачања коловозне конструкције и рехабилитације јавног пута улице Скадарске у Панчеву

– Обухваћена је фазна изградња тако да се прва фаза радова односи на израду коловоза дужине 1360м и ширине 6м. Друга фаза радова је израда отвореног кишног канала и израда пешачке стазе уз десну ивицу коловоза.