Улица Филипа Вишњића

Реконструкција и доградња улице

– радови на изградњи кишне канализације: од ул. Цара Лазара до ул. Милоша Требињца
– радови на изградњи тротоара: Укупна дужина улице је 310m.
– радови на изградњи саобраћајнице: коловозна конструкција са обостраном израдом ивичњака дужине 350m и ширине 5m изведена је од ул. Максима Горког до ул. Милоша Требињца.
– радови на изградњи јавног осветљења: електроинсталације су изведене подземно. Уграђено је 11 металних стубова са натријум светиљкама и изведено је подземно напајање јавног осветљења за ул. Милоша Требињца, Цара Лазара према северу и Цара Лазара према југу.