Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима

Средства су намењена за одржавање спортских терена који се налазе на јавној површини, који се не налазе у саставу основних и средњих школа и које се не налазе под управљањем јавно комуналних предузећа.