Фекална канализација МЗ Омољица (друга фаза)

Према пројекту који је доставила МЗ Омољица, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ уз подршку Града Панчева спровела је наставак радова на фекалној канализацији у овој Месној заједници. Радови су се односили на постављање цевовода чији је пречник цеви Ф 400.
У овој фази је постављено 650 метара канализационих цеви. Улице у којима се радиЛА фекална канализација су: Крађорђева,Петра Драпшина и Вука Караџића.