Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у МЗ омољица са израдом техничке документације и опремање терена

Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у МЗ омољица и опремање терена.