Инвестиционо одржавање Tрг Краља Петра 1 (Плато испред Градске управе)

Изведени су радови на инвестиционом одржавању дела пешачке стазе око зграде градске управе Града Панчева и Платоа. Радови су обухватали замену постојећих бетонских плоча на око 3000 м2, у ове радове је било укључено и инвестиционо одржавање улице Сокаче.